Polityka
prywa-
tności

Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EVER GROUP sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wolności 40/25, 41-500 Chorzów.

Kontakt z administratorem zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej ado@evergroup.com.pl