Cena plakatowania obejmuje:

  •  Wynajem powierzchni na nośniku reklamowym
  •  Profesjonalne wyklejenie plakatów
  •  Na życzenie Zleceniodawcy przygotowujemy raport z akcji plakatowania
  •  Na życzenie Zleceniodawcy przygotowujemy dokumentację zdjęciową z akcji plakatowania (powyżej 10 zdjęć usługa jest dodatkowo płatna) 
  •  Magazynowanie plakatów – jeżeli plakatowanie rozbite jest na tury
  •  Kontrolę stanu plakatów, podczas trwania ekspozycji
  •  Przy dłuższej ekspozycji (przy pozostawieniu tzw. zapasu) zapewniamy czystość ekspozycji i bez dodatkowej opłaty wymieniamy zniszczone plakaty
  •  W przypadku wyboru pojedynczych słupów reklamowych doliczamy 50% do cen standardowych

Pliki do pobrania